ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดย นางสาวสาริษฐา สมทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ PTVสุขภาพดี ช่อง PTV เคเบิลสระบุรี

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 19 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน170คน)

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดย นางสาวสาริษฐา สมทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ PTVสุขภาพดี ช่อง PTV เคเบิลสระบุรี ในหัวข้อเรื่อง 1.เด็กไทยพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน 2.เคล็ดลับการชะลอวัย