นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 10 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน321คน)

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และ นางบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงพยาบาลประทุมธานี จังหวัดประทุมธานี โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ เป็นประธานในการประชุม
          ระหว่างการประชุมท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ได้มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีแก่นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารใหม่ในเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมกันนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีได้นำเสนอผลการประชุมปรึกษาหารือของศูนย์วิชาการ ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานของเขตสุขภาพที่ 4 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4