ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 24 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน193คน)

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น โดยได้รับเกียรติจากนายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นผู้มอบใบประกาศ