ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการถ่ายทอดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับเขตสุขภาพ

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 1 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน247คน)

          วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการถ่ายทอดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับเขตสุขภาพ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากนายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในการประชุมมีการบรรยายเรื่อง โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี โดยนางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ การบรรยายเรื่อง แนวทางการสร้างเครือข่ายเด็กไทยฟันดี โดยนายพนิตเทพ ทัพพรังสี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี