ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับคณะเยี่ยมเสริมพลังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกรมอนามัย

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 5 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน221คน)

          วันที่ 4 มกราคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดยนายพนิตเทพ ทัพพะรังสี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับคณะเยี่ยมเสริมพลังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกรมอนามัย นำทีมโดย นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข