วันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เสริมสร้างพลังนำทางสู่คุณค่าจริยธรรม โดยจัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2561

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน202คน)

          วันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เสริมสร้างพลังนำทางสู่คุณค่าจริยธรรม โดยจัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2561 นำโดยนายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต่อด้วยการแข่งขันเกมกีฬามหาสนุกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร