วันที่ 12 มกราคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ " LOVE MILK DAY " ดื่มนมจืด ยืดความสูง

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน304คน)

           วันที่ 12 มกราคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ " LOVE MILK DAY " ดื่มนมจืด ยืดความสูง เสริมวิตามินแสนวิเศษสาวไทยแก้มแดง นำโดย นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และกิจกรรมรณรงค์ " LOVE MILK DAY " ดื่มนมจืด ยืดความสูง และเด็กไทยสายตาดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
          พร้อมสื่อสารการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญา ผ่าน Key Message "ไข่ ผัก กระโดด นม นอน สอนน้องแปรงฟัน” เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด ให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้รู้จักประโยชน์ของการเลือกรับประทานอาหาร การดื่มนมเป็นประจำ ร่วมกับกิจกรรมการออกกำลังกาย และการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีทักษะชีวิตที่ดี พร้อมเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่ดี และมีศักยภาพต่อไป