ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักสูตรเพศคุยได้

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 12 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน150คน)

          วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักสูตรเพศคุยได้ ให้กับพ่อแม่ที่กำลังมีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่น ในพื้นที่ อำเภอป่าโมง และอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวนอำเภอละ 50 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณรชต งามสอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่วง และคุณนิศากร จำนงค์เวช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรในการความรู้เรื่อง "รู้จักวัยรุ่น และแนะนำหลักสูตรเพศคุยได้” และ "การพูดคุย เรื่องเพศกับลูกวัยรุ่น”