วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ เขตสุขภาพที่ 4

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 15 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน207คน)

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมนำคู่รักแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรส งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ เขตสุขภาพที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
         เนื่องจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการส่งเสริมรณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามิน แสนวิเศษ เพื่อส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ให้ได้รับการส่งเสริมโภชนาการที่ดี พร้อมทั้งสนับสนุนให้ รับประทานวิตามินธาตุเหล็กและโฟเลทเป็นประจำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อลดปัญหาภาวะโลหิตจางจากการ ขาดธาตุเหล็ก และลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่กำเนิด ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ คลอดปลอดภัย และลูกแข็งแรง