ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 14 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน123คน)

          วันที่ 11 เมษายน 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ จากชมรมผู้สูงอายุของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อีกทั้งเป็นการได้แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสเนื่องในวันปีใหม่ไทย