อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมรับวันสงกรานต์

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 14 เม.ย. 2561

          วันที่ 11 เมษายน 2561 นำโดย พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมรับวันสงกรานต์ เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐานไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ และสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะให้ถูกต้อง อีกทั้งยังได้สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ประชาชน