ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ปี 2561

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 6 ก.ค. 2561

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ปี 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 และได้ร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ปี 2561 มีรายนาม ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จังหวัดนนทบุรี
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง จังหวัดลพบุรี
5. เทศบาลตำบลตลาดน้อย จังหวัดสระบุรี
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว จังหวัดสิงห์บุรี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จังหวัดอ่างทอง