ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขตสุขภาพที่ 4” ครั้งที่ 4

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 11 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน87คน)

          ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขตสุขภาพที่ 4” ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา