ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ยินดีตอนรับ คณะจากกรมอนามัย เข้าเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 12 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน197คน)

          ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดย พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับ นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และคณะจากกรมอนามัย เข้าเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศศูนย์งานอนามัยที่ 4 สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561