ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟู caregiver ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (long term care)ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2562

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 8 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน67คน)

          วันที่ 8 มกราคม 2562 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟู caregiver ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (long term care)ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2562 เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง caregiver กรมอนามัย