ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

จัดซื้อ - จัดจ้าง วันที่ 18 พ.ย. 2559