ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมงาน "สมรส สมรัก" จัดโดย อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 16 ก.พ. 2560

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมงาน "สมรส สมรัก" จัดโดย อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมี ท่านนายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานในพิธี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสาวไทยแก้มแดง ส่งเสริมให้คู่สมรสที่แต่งงานมีลูกเพื่อชาติ ตั้งครรภ์แบบมีคุณภาพด้วยวิตามินแสนวิเศษ และเป็นการรณรงค์ให้คู่รักที่คิดวางแผนจะแต่งงานในอนาคตมีลูก รวมถึงการแนะนำให้ความรู้สุขภาพก่อนตั้งครรภ์ และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับ เช่น งานทะเบียน งานชุมชน และงานอื่น ๆ เพื่อสอดแทรกการให้ความรู้แก่หญิงไทย นำไปสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ของประชาชนแบบมีส่วนร่วม โดยหลักของการเข้าถึง นำไปสู่การเข้าใจ ซักถาม และตัดสินใจ เกิดการปรับเปลี่ยน นำไปสู่การบอกต่อ