ศุนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตอนรับคณะจากเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนสูงวัย และศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 23 ก.พ. 2560

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ชมรมผู้สูงอายุ ศุนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีโอกาสได้ตอนรับคณะจากเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนสูงวัย และศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ นำโดยท่านนายก ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 80 คน ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดยนายอวัตถ์ เชาน์ลิลิตกุล รองผู้อำนวยการ นายสมบุญ สุภาสูตร์ ประธานชมรม นายกชมภูนุช ปัญญากาวิล นายก อบต.เมืองขีดขิน และทีมงานสูงอายุ เป็นตัวแทนต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานอย่างอบอุ่น