ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 16 มี.ค. 2560

          วันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดยนางสาวถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี