พื้นที่รับผิดชอบ
  จังหวัดสิงห์บุรี 822.48 ตารางกิโลเมตร
  จังหวัดลพบุรี 6,530.75 ตารางกิโลเมตร
  จังหวัดสระบุรี 3,576.48 ตารางกิโลเมตร
  จังหวัดนครนายก 2,122 ตารางกิโลเมตร
  จังหวัดอ่างทอง 968.37 ตารางกิโลเมตร
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,556.64 ตารางกิโลเมตร
  จังหวัดปทุมธานี 1,525.85 ตารางกิโลเมตร
  จังหวัดนนทบุรี 622.30 ตารางกิโลเมตร