ติดต่อเรา


ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี 18130

โทร. 036-200334 - 6
โทรสาร 036-200337

กรมอนามัย

เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-4000