แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4
Link
HDC GFMIS
NEHIS โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
ผลิตภัณฑ์กรมอนามัย PP Excellence 2017
ควบคุมภายใน
กิจกรรม
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และชมรมผู้สูงอายุ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์นามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมถวายภัตราหารเพลพระ ถวายสังฑทาน ถวายเทียนพรรษา ถวายยารักษาโรค ฟังเทศน์ นั่งสมาธิและทำความสะอาดบริเวณวัดโบสถ์แจ้ง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี (20/07/2561)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน (19/07/2561)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับ กรมอนามัย นำทีมโดย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และ พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้านิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (17/07/2561)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับคณะนิเทศงานจากกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นำทีมโดย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย (13/07/2561)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ยินดีตอนรับ คณะจากกรมอนามัย เข้าเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12/07/2561)
อ่านทั้งหมด     
สาระความรู้
ตรวจราชการ
สมัครงาน
จัดซื้อจัดจ้าง