จัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยฯ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/12/2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/12/2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/12/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/11/2560)
อ่านทั้งหมด     
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
     
ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
     
ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบกระตุ้น
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
     
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปผลการดำเนินงานรื่องร้องเรียน