หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนกวิเคราะห์นโยบายและแผน (27 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (20 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (14 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (28 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 355 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประจำห้องยา ปฏิบัติงานที่ห้องจ่ายยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา (14 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (27 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเฉพาะกิจโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ/วิชาการ (29 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจโครงการ และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (26 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ (15 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร (26 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (25 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา (8 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา (6 มี.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 436 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา (10 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 445 ครั้ง

หน้า : [1]