หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข https://anamai.thaijobjob.com/ (27 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (28 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (19 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (5 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (16 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 1272 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนกวิเคราะห์นโยบายและแผน (27 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (20 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (14 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 365 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (28 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 393 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประจำห้องยา ปฏิบัติงานที่ห้องจ่ายยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา (14 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (27 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเฉพาะกิจโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ/วิชาการ (29 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจโครงการ และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (26 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ (15 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร (26 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (25 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา (8 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา (6 มี.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 552 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา (10 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 542 ครั้ง

หน้า : [1]