หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สมัครได้้ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 พฤศจิกาายน 2561 (13 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร (31 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร (29 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนิติกร (19 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 280 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร (5 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 225 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข https://anamai.thaijobjob.com/ (27 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (28 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (19 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (5 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (16 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 1320 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนกวิเคราะห์นโยบายและแผน (27 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (20 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 297 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (14 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 420 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (28 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 416 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประจำห้องยา ปฏิบัติงานที่ห้องจ่ายยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา (14 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (27 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเฉพาะกิจโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ/วิชาการ (29 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะกิจโครงการ และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (26 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-25 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ (15 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร (26 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>