หน้าหลัก >> กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
อ่าน 37 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมปฏิบัติการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่าน 17 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้จัดการลงนามการปฏิบัติราชการประจำปี 2561
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมบรูณาการงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการประจำปีพ.ศ. 2561 ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ร่วมกันปลุกต้นไม้ตามโครงการสาธารณสุขร่วมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลการประกวดหนังสั้นภายใต้ หัวข้อ "Stop Teen Mom"
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อ่าน 76 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561
นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติสิริ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองระดับเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2560
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดย นางสาวสาริษฐา สมทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ PTVสุขภาพดี ช่อง PTV เคเบิลสระบุรี
อ่าน 93 ครั้ง
นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าในการประชุมโครงการเทิดพระเกียรติ 4 กรกฎาคม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0"
อ่าน 70 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรม“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล”
อ่าน 97 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
อ่าน 66 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารโภชนาการและสุขภาพ เพื่อเด็กไทยแก้มใส เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมสร้างสัมพันธภาพกับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการหกล้มในผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ยินดีต้อนรับนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศงาน
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอบรม การอบรมการดูแลผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>