หน้าหลัก >> กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
อ่าน 1 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อคนไทยสุขภาพดีฉลอง 100 ปี สาธารณสุขไทย
อ่าน 2 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการOrganizational Performance Reform to Excellent Regional Lead (Re to Lead) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
อ่าน 1 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์”
อ่าน 10 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการOrganizational Performance Reform to Excellent Regional Lead (Re to Lead) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปีงบประมาณ 2561 (การบ้านต่อเนื่องจากครั้งที่ 2)
อ่าน 12 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำทีมโดย พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้และติดตั้ง Software เพื่อสนับสนุนการบริการ และสนับสนุน Back Office สำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
อ่าน 7 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำโดย พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และคณะผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าพบนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการOrganizational Performance Reform to Excellent Regional Lead (Re to Lead) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
อ่าน 19 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่7
อ่าน 15 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนา จัดการอบบรม "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point" รุ่นที่ 1
อ่าน 14 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมปลูกพืช ผัก สมุนไพร
อ่าน 17 ครั้ง
นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เข้าเยี่ยมเสริมพลัง ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับคณะ เข้าเยี่ยมเสริมพลัง บริการให้คำปรึกษาและติดตามผลการตรวจสอบภายในรอบที่ผ่านมา
ศูนย์อนามัยที่4 ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเบาหวานลดพุงลดโรค เนื่องในเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 21 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์นมแม่”
อ่าน 19 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการOrganizational Performance Reform to Excellent Regional Lead (Re to Lead) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 Change is good
อ่าน 23 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาวิจัยเชิงคุณภาพ"
อ่าน 23 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
อ่าน 21 ครั้ง
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เข้าเยี่ยมเสริมพลังศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
อ่าน 36 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และชมรมผู้สูงอายุ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์นามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมถวายภัตราหารเพลพระ ถวายสังฑทาน ถวายเทียนพรรษา ถวายยารักษาโรค ฟังเทศน์ นั่งสมาธิและทำความสะอาดบริเวณวัดโบสถ์แจ้ง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
อ่าน 30 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>