หน้าหลัก >> กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กิจกรรมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดย นางสาวสาริษฐา สมทรัพย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ PTVสุขภาพดี ช่อง PTV เคเบิลสระบุรี
อ่าน 25 ครั้ง
นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าในการประชุมโครงการเทิดพระเกียรติ 4 กรกฎาคม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0"
อ่าน 15 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดอบรม“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล”
อ่าน 22 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
อ่าน 16 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารโภชนาการและสุขภาพ เพื่อเด็กไทยแก้มใส เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมสร้างสัมพันธภาพกับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการหกล้มในผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ยินดีต้อนรับนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศงาน
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอบรม การอบรมการดูแลผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 4 (Promotion and prevention Excellence)
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลุ่มผู้สูงอายุ
วันที่ 21 เมษายน 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการแผนศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลุ่มวัยเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรม"รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนมหกรรม “กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก สู่เด็กไทยยุคใหม่สูงสมส่วนแข็งแรง”
นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมชี้แจงโครงการศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ด้านพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคและการออกกำลังกายโดยชุมชน เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>