หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยฯ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 274 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 241 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (30 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (30 พ.ค. 2560)
แบบ สขร1 (26 พ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (18 พ.ย. 2559)
ตาราง ปปช07 เครื่องปรับอากาศ (7 พ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ย. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (27 ต.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณฯ (17 ต.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (17 ต.ค. 2559)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (7 ต.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>