หน้าหลัก >> จัดซื้อ - จัดจ้าง
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (30 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (30 พ.ค. 2560)
แบบ สขร1 (26 พ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (18 พ.ย. 2559)
ตาราง ปปช07 เครื่องปรับอากาศ (7 พ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ย. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (27 ต.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณฯ (17 ต.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (17 ต.ค. 2559)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (7 ต.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ต.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2559)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>