หน้าหลัก >> จัดซื้อ - จัดจ้าง
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (30 พ.ค. 2560)
แบบ สขร1 (26 พ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (18 พ.ย. 2559)
ตาราง ปปช07 เครื่องปรับอากาศ (7 พ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ย. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (27 ต.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณฯ (17 ต.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (17 ต.ค. 2559)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (7 ต.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ต.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2559)
ประกาศตารางปปช.07 จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (26 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (15 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเทคนิคการแพทย์ (2 ส.ค. 2559)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง (21 ก.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>