หน้าหลัก >> จัดซื้อ - จัดจ้าง
จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (18 พ.ย. 2559)
ตาราง ปปช07 เครื่องปรับอากาศ (7 พ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ย. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (27 ต.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณฯ (17 ต.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (17 ต.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ต.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2559)
ประกาศตารางปปช.07 จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (26 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (15 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเทคนิคการแพทย์ (2 ส.ค. 2559)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง (21 ก.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 10,650 ตารางเมตร (16 ธ.ค. 2558)
รูปแบบรายละเอียด จ้างปรับปรุงถนนแอฟัสท์ติกคอนกรีต 10,650 ตารางเมตร (16 ธ.ค. 2558)
ราคากลาง ปปช.01 (วงเงินงบประมาณ) จ้างปรับปรุงถนนแอฟัสท์ติกคอนกรีต 10,650 ตารางเมตร (16 ธ.ค. 2558)
สรุปผลการประมาณราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนแอฟัสท์ติกคอนกรีต 10,650 ตารางเมตร (16 ธ.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>