หน้าหลัก >> รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (19 มี.ค. 2562)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (20 ก.พ. 2562)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 (20 ม.ค. 2562)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินการคลัง (8 ม.ค. 2562)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 (20 ธ.ค. 2561)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (20 พ.ย. 2561)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 (20 พ.ย. 2561)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 (20 ก.ค. 2561)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 (18 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (18 พ.ค. 2561)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 (20 เม.ย. 2561)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 (15 มี.ค. 2561)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (15 ก.พ. 2561)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 (17 ม.ค. 2561)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (15 ธ.ค. 2560)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (24 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 (21 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (18 ส.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 (19 ก.ค. 2560)
ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (18 พ.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>