ส้วมสุขสันต์ในสถานศึกษา
ทำอย่างไรถึงเป็นสุดยอดส้วมโรงเรียน

ส้วมส่วนรวม...ส้วมโรงเรียน

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิชาการงานอาชีพผ่านสุขาน่าใช
ผังบูรณาการกลุ่มวิชาผ่านส้วม
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิชาสุขศึกษาพื้นฐานผ่านสุขาน่าใช้ โรงเรียนธงชัยวิทยา
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านสุขาน่าใช้ โรงเรียนธงชัยวิทยา
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิชาภาษาไทยพื้นฐานานสุขาน่าใช้ โรงเรียนอนุบาลกุยบุร
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระวิชาผ่านสุขาน่าใช้ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระวิชาผ่านสุขาน่าใช้ โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระวิชาผ่านสุขาน่าใช้ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระวิชาผ่านสุขาน่าใช้ โรงเรียนนราภิรมย
ตัวอย่างแบบประเมินผลกิจกรรมสุขาน่าใช้เด็กไทยทำได
ตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจก่อนและหลังการพัฒนาส้วมสุขสันต์ฯ
ตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจก่อนและหลังการพัฒนาส้วมสุขสันต์ฯ
แนวทางการพัฒนาส้วมโรงเรียนโดย สพฐ
ตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจก่อนและหลังการพัฒนาส้วมสุขสันต์ฯ
โครงงานสุขาหอมน่าใช้ สมุนไพรไล่ยุง
รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างส้วมโรงเรียน(สพฐ)present ที่สุราษฎร์ธานี12มีค.52
โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน สพฐ_พรจันทร์ พรศักดิ์กุล
รูปแบบการพัฒนาห้องส้วมของ สพฐ
โครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียนปี2552
การประเมินผลการใช้ส้วมโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้
ตัวอย่างบูรณาการส้วมสุขสันต์ตามกลุ่มสาระ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานส้วมสุขสันต์ปี2552
การหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา
น้ำยาที่ใช้กับส้วมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตโดยชุมนุมหนูน้อยรักส้วม
คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
แผนกิจกรรม “ การรณรงค์ทำความสะอาดส้วมรับเปิดเรียน” (Big  Toilet Cleaning Day)
   

นวัตกรรมจากการเรียนรู้

สบู่เหลวสมุนไพรสูตรวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุร
ผงฟูผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทำความสะอาดส้วม
สูตรน้ำยา สบู่ แม่บ้านไร้สารพิษ
สูตรสบู่เหลวจากเศษสบู่
สูตรและคุณสมบัติของน้ำยาล้างมือจากผลไม
สูตรน้ำยาบำบัดน้ำเสียดับกลิ่นห้องส้วมโรงเรียนธงชัยวิทยา
สูตรสบู่เหลวล้างมือโรงเรียนธงชัยวิทยา
โครงงานวิทยาศาสตร์สบู่เหลวสมุนไพร
สิ่งประดิษฐ์ ญ ผู้หญิงยิงกระต่าย
สูตรน้ำยาถูพื้นจากมะเฟือง
สูตรน้ำยาทำความสะอาดส้วมจากชมรมหนูน้อยรักส้วม
ก๊อกน้ำอ่างล้างมือและที่กดสบู่แบบใช้เท้าเหยียบ
อุปกรณ์ประหยัดน้ำในระบบสุขภัณฑ
เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ
เครื่องระเบิดสิ่งอุดตันในท่อน้ำทิ้ง
สบู่เหลวจากขี้เถ้าเปลือกกล้วยน้ำว้า
สบู่เหลวยับยั้งแบคทีเรียจากน้ำแตงกวา
วิธีทำกุหลาบจากใบเตย
น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์สูตรผลไม้รสเปรี้ยว ดีมาก
ปุ๋ยหมักชีวภาพจากปัสสาวะ รร.พนาสนวิทยา
นวัตกรรมส้วมที่ใช้พลังงานธรรมชาติรักษาสภาพแวดล้อมด้วยตนเอง
สบู่บางล้างมือสมุนไพร
สื่อการเรียนผ่านห้องส้วม