ลำดับ
กลุ่มงานเจ้าของเรื่อง
รายละเอียด
กรมฯผลิต
ผลิตเอง
ปีที่ผลิต
ได้รับ
เหลืออยู่
ตัวอย่างสื่อ
1
  ชื่อสื่อ  คู่มือโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตอน โรงแรมน่าอยู่ น่าพัก
ประเภท  เอกสาร
  /    2550  600  500  
2
  ชื่อสื่อ  การควบคุมเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาด โรคลีเจียนแนร์
ประเภท  เอกสาร
  /    2550  1500  1400  
3
  ชื่อสื่อ  ประกาศกรมอนามัยเรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย
ประเภท  เอกสาร
  /    2550  600  500  
4
  ชื่อสื่อ   สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานสำหรับสำนักงาน
ประเภท  เอกสาร
  /    2550  400  300  
5
  ชื่อสื่อ   สติกเกอร์ ที่ว่าการอำเภอน่าอยู่ น่าทำงาน
ประเภท  สติกเกอร์
  /    2550  400  300  
6
  ชื่อสื่อ   แผ่นพับโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
ประเภท  แผ่นพับ
  /    2550  500  400  
7
  ชื่อสื่อ  พัฒนาอย่างไรให้เป็นสถานบริการแต่งผม เสริมสวยสะอาด ปลอดภัย น่าใช้บริการ
ประเภท  เอกสาร
  /    2550  300  300  
9
  ชื่อสื่อ  คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 10 คนขึ้นไป
ประเภท  เอกสาร
  /    2550  500  400  
10
  ชื่อสื่อ   คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 คน
ประเภท  เอกสาร
  /    2550  500  400  
11
  ชื่อสื่อ   แผ่นพับมีชีวิตชีวา
ประเภท  แผ่นพับ
  /    2550  500  400  
12
  ชื่อสื่อ   แผ่นพับรอยยิ้มจากการทำงาน
ประเภท  แผ่นพับ
  /    2550  500  400  
13
  ชื่อสื่อ   4 ขั้นตอนสู่สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ประเภท  แผ่นพับ
  /    2550  500  400  
14
  ชื่อสื่อ   แผ่นพับสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ประเภท  แผ่นพับ
  /    2550  500  400  
15
  ชื่อสื่อ  โปสเตอร์คุณเข้ามาส้วมสะอาดน่าใช้ก่อนจากไปโปรดช่วยรักษา
ประเภท  โปสเตอร์
    /  2549  10000  2000  
16
  ชื่อสื่อ   ชุดนิทรรศการส้วมและสิ่งปฏิกูล
ประเภท  นิทรรศการไวนิล
    /  2550  4  4  
17
  ชื่อสื่อ  ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
ประเภท  นิทรรศการไวนิล
    /  2550  1  1  
18
  ชื่อสื่อ  ข้อแนะนำการล้างตลาดและล้างเขียง
ประเภท  ใบปลิว
 /    2549  500  50  
19
  ชื่อสื่อ  วิธีล้างเขียงและแผงจำหน่ายอาหารในตลาดสด
ประเภท  แผ่นพับ
 /    2550  1600  1000  
20
  ชื่อสื่อ  เกณฑ์มาตรการด้านกฎหมายเบื้องต้น 13ข้อ
ประเภท  แผ่นพับ
 /    2550  1000  1000  
21
  ชื่อสื่อ  คู่มือตลาดสดน่าซื้อ
ประเภท  คู่มือ
 /    2550  1000  1000  
22
  ชื่อสื่อ  แนวทางการพิจารณาเกณฑ์การประเมินตลาดประเภทที่1
ประเภท  หนังสือ
   /  2549  600  50  
23
  ชื่อสื่อ  สารเคมีที่ห้ามใส่ในอาหาร
ประเภท  
   /  2550  500  100  
24
  ชื่อสื่อ  คู่มือศึกษาดูงาน
ประเภท  คู่มือ
   /  2551  200  20  
25
  ชื่อสื่อ  ช้อนกลางกำแพงกั้นโรค
ประเภท  แผ่นพับ
   /  2550  500  50  
26
  ชื่อสื่อ   กินพอดี สุขีทั่วไทย
ประเภท  แผ่นพับ
  /    2543  1000  100  
27
  ชื่อสื่อ  .แนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ประเภท  หนังสือ
  /    2543  500  20  
28
  ชื่อสื่อ  .เกลือเสริมไอโอดีน
ประเภท  แผ่นพับ
    /  2544  2000  50  
29
  ชื่อสื่อ  อาหารเฉพาะโรคสำหรับผู้สูงอายุ
ประเภท  หนังสือ
  /    2544  100  10  
30
  ชื่อสื่อ  ตำรับอาหารป้องกันโรค
ประเภท  หนังสือ
  /    2545  100  1  
31
  ชื่อสื่อ  ฉลาดกินกับวัยซน
ประเภท  หนังสือ
  /    2547  100  5  
32
  ชื่อสื่อ  คู่มือแนวทางการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ
ประเภท  หนังสือ
  /    2548  1000  50  
33
  ชื่อสื่อ  คู่มือการให้อาหารทารก
ประเภท  หนังสือ
  /    2548  100  5  
34
  ชื่อสื่อ  อ้วนลงพุง มหันตภัยเงียบ ที่คุณคาดไม่ถึง
ประเภท  หนังสือ
  /    2550  1000  10  
35
  ชื่อสื่อ  .เด็กไทยจะฉลาดเพราะไม่ขาดไอโอดีน
ประเภท  บทความสั้นวิทยุ
  /    2550  10  1  
36
  ชื่อสื่อ  โภชนบัญญัติฯ
ประเภท  คู่มือ/แผ่นพับ
 /    2548  1000  10  
37
  ชื่อสื่อ  คู่มือพ่อแม่ "จ้ำม่ำน่ารัก"ลูกรักอันตราย
ประเภท  หนังสือ
 /    2551  1000  30  
38
  ชื่อสื่อ  ใครอ้วนใครทำ
ประเภท  หนังสือ
 /    2551  2000  50  
39
  ชื่อสื่อ  การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ประเภท  ปฏิทิน 1 แผ่น
   /        
40
  ชื่อสื่อ  การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ประเภท  สติกเกอร์
   /        
41
  ชื่อสื่อ   การส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน
ประเภท  ชุดนิทรรศการ
   /        
42
  ชื่อสื่อ  แผ่นพับส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง/สตรีวัยทอง กับมะเร็งเต้านม
ประเภท  แผ่นพับ
   /        
43
  ชื่อสื่อ  คู่มือวิทยากร เรื่องมะเร็งเต้านมสตรี
ประเภท  ชุดหนังสือคู่มือ
   /        
44
  ชื่อสื่อ  เทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ประเภท  และซีดี
           
45
  ชื่อสื่อ  ยางยืดชีวิตพิชิตโรค (การบริหารกล้ามเนื้อลำตัวส่วนบน)
ประเภท  โปสเตอร์
    /  2549      
46
  ชื่อสื่อ  ยางยืดชีวิตพิชิตโรค (การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง/เอว)
ประเภท  โปสเตอร์
    /  2550      
47
  ชื่อสื่อ  ยางยืดชีวิตพิชิตโรค (การบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่าง)
ประเภท  โปสเตอร์
    /  2550      
48
  ชื่อสื่อ  การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
ประเภท  โปสเตอร์
    /  2550      
49
  ชื่อสื่อ  ชุดนิทรรศการออกกำลังกายเพิ่อสุขภาพ(3แผ่น)พร้อมขาตั้ง
ประเภท  ไวนิล
    /  2550      
50
  ชื่อสื่อ  ชุดนิทรรศการออกกำลังกายด้วยยางยืด(5แผ่น)พร้อมขาตั้ง
ประเภท  ไวนิล
    /  2550      
51
  ชื่อสื่อ  แอโรบิกแดนซ์ประกอบอุปกรณ์
ประเภท  CD
    /  2550      
52
  ชื่อสื่อ  แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน เราจะช่วยได้อย่างไร ?
ประเภท  แผ่นพับ
 สนง. ปปส.    2550  1000    
53
  ชื่อสื่อ  ควันบุหรี่มือสอง
ประเภท  แผ่นพับ
 สสส.    2550  1000    
54
  ชื่อสื่อ  10 เคล็ดลับ เลิกบุหรี่
ประเภท  แผ่นพับ
 สสส.    2550  5000    
55
  ชื่อสื่อ  โรคหลอดเลือดหัวใจ
ประเภท  แผ่นพับ
 สสส.    2550  5000    
56
  ชื่อสื่อ  สุรา
ประเภท  แผ่นพับ
 สนง. กทม.    2550  5000  20  
57
  ชื่อสื่อ  สุรา(เหล้า)กับสุขภาพ
ประเภท  แผ่นพับ
 สคร.4    2550  5000  100  
58
  ชื่อสื่อ  ยานอนหลับ / ยากล่อมประสาท
ประเภท  แผ่นพับ
 สนง. กทม.    2550  5000  100  
59
  ชื่อสื่อ  ยาบ้า
ประเภท  แผ่นพับ
 สนง. กทม.    2550  5000  100  
60
  ชื่อสื่อ  สารระเหย
ประเภท  แผ่นพับ
 สนง. กทม.    2550  2000    
61
  ชื่อสื่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ เอดส์กับผู้หญิง
ประเภท  แผ่นพับ
 กลุ่มโรคติด      1000  50  
62
  ชื่อสื่อ  ทุกชีวิตใส่ใจ เพื่อโลกสดใส ปลอดภัยวัณโรค
ประเภท  
 กรมควบคุมโรค      1000  50  
63
  ชื่อสื่อ   เอดส์หยุดได้ ถ้าทุกคนร่วมใจหยุดเสี่ยงเอดส์
ประเภท  
 สคร.4      1000  50  
64
  ชื่อสื่อ  วัยใสไกลเอดส์
ประเภท  แผ่นพับ
 กรมควบคุมโรค    2551  2000  100  
65
  ชื่อสื่อ  วัยรุ่นรู้ทัน ป้องกันได้ โรคเอดส์
ประเภท  แผ่นพับ
 กรมควบคุมโรค    2551  2000  200  
66
  ชื่อสื่อ  รักได้ รักเป็น ให้สมวัย
ประเภท  แผ่นพับ
 กรมควบคุมโรค    2551  2000  50  
67
  ชื่อสื่อ  ยาคุมฉุกเฉิน /ยาคุมกำเนิดทั่วไป
ประเภท  แผ่นพับ
 กรมอนามัย    2551  2000  100  
68
  ชื่อสื่อ   ควันบุหรี่ทำร้ายคนใกล้ชิด
ประเภท  สติ๊กเกอร์
 สสส.    2551  500    
69
  ชื่อสื่อ  เขตปลอดบุหรี่
ประเภท  สติ๊กเกอร์
 สสส.    2551  500    
70
  ชื่อสื่อ  
ประเภท  คู่มือ
 กรมอนามัย    2551  1000  30  
71
  ชื่อสื่อ  
ประเภท  คู่มือ
 กรมอนามัย    2551  1000  30  
72
  ชื่อสื่อ  
ประเภท  
 กรมอนามัย    2551  1000  50  
73
  ชื่อสื่อ   เคล็ดลับสำหรับเพื่อนหญิง
ประเภท  คู่มือ
 กรมควบคุมโรค    2551  1000    
74
  ชื่อสื่อ   เรียนรู้เข้าใจเอดส์
ประเภท  คู่มือ
 กรมควมคุมโรค    2551  500    
75
  ชื่อสื่อ  To Be Number one
ประเภท  คู่มือ
 กรมสุขภาพจิต    2551  1000    
76
  ชื่อสื่อ  สะท้อนภาพวัยใส สะท้อนใจวัยทีนคู่มือ
ประเภท  
 กรมสุขภาพจิต    2551  500    
77
  ชื่อสื่อ  คู่มือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ประเภท   คู่มือ
 กรมสุขภาพจิต    2551  100    
78
  ชื่อสื่อ  เพื่อนช่วยเพื่อน (ฉบับปรับปรุง)
ประเภท  คู่มือ
 กรมสุขภาพจิต    2551  500  2  
79
  ชื่อสื่อ  วัยรุ่นเอ่ยจะบอกให้
ประเภท  คู่มือ
 กรมสุขภาพจิต    2551  5000  3  
80
  ชื่อสื่อ  สานสายใยหัวใจรัก
ประเภท  คู่มือ
 กรมสุขภาพจิต    2551  500    
81
  ชื่อสื่อ  สุขภาพและปัญหาจากแอลกอฮอล์
ประเภท  คู่มือ
 กรมสุขภาพจิต    2551  500    
82
  ชื่อสื่อ  เมืองไทยแข็งแรง
ประเภท  ชุดนิทรรศการ
   /        
83
  ชื่อสื่อ  กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
ประเภท  สื่อประกอบ
   /        
84
  ชื่อสื่อ  พัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่
ประเภท  การอบรม
           
85
  ชื่อสื่อ  พลังชุมชน พลังภาคี สร้างสุขภาพ
ประเภท  ชุดนิทรรศการ
   /        
86
  ชื่อสื่อ  การจัดการความรู้เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่
ประเภท  ชุดนิทรรศการ
   /        
87
  ชื่อสื่อ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
ประเภท  หนังสือ
   /        
88
  ชื่อสื่อ  ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่และวาระแห่งชาติเมืองไทยแข็งแรง
ประเภท  
           
89
  ชื่อสื่อ  คู่มือวิทยากรสร้างพลังชุมชน
ประเภท  หนังสือ
   /        
90
  ชื่อสื่อ  คู่มือวิทยากรการจัดการความรู้
ประเภท  หนังสือ
   /        
91
  ชื่อสื่อ  การสถาปนาเครือข่ายสภาชุมชนเมืองน่าอยู่และชมรมวิทยากรสร้างพลังชุมชน ภาคกลางตะวันตก
ประเภท  หนังสือ
           
92
  ชื่อสื่อ  ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เครือข่ายสภาชุมชนเมืองน่าอยู่ ภาคกลางตะวันตก
ประเภท  หนังสือ
   /        
93
  ชื่อสื่อ  เครือข่ายเมืองน่าอยู่กับการจัดการความรู้ ภาคกลางตะวันตก
ประเภท  หนังสือ
   /        
94
  ชื่อสื่อ  .รวมพลังร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ความโดดเด่นที่หลากหลาย
ประเภท  หนังสือ
   /        
95
  ชื่อสื่อ  นานาสาระเพื่อนร่วมทางเมืองน่าอยู่ ภาคกลางตะวันตก ความโดดเด่นที่หลากหลาย 2
ประเภท  หนังสือ
   /        
96
  ชื่อสื่อ  นานาสาระเพื่อนร่วมทางเมืองน่าอยู่ ภาคกลางตะวันตก ความโดดเด่นที่หลากหลาย 3
ประเภท  หนังสือ
   /        
97
  ชื่อสื่อ  นานาสาระเพื่อนร่วมทางเมืองน่าอยู่ ภาคกลางตะวันตก ความโดดเด่นที่หลากหลาย 4
ประเภท  หนังสือ
   /