คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กรมอนามัย
01
มกราคม
2563
03.07.2563
ศูนย์อนามัยที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยคุณปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม ตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (รอบ 2) ณ โรงเรียนพระกุมารเยซู จังหวัดสิงห์บุรี

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท