คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กรมอนามัย
25
กุมภาพันธ์
2567
25.02.2567
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2567 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มอบหมายให้ทันตแพทย์พนิตเทพ ทัพพะรังสี รองผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และคณะบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 เข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

ข่า

ข่าวรับสมัครงาน

ข่า

ข่าวประกวดราคา