คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
กรมอนามัย
18
มิถุนายน
2567
18.06.2567
ลงพื้นที่ประเมินรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี(HEALTHYCITY) ณ จังหวัดนครนายก

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ประเมินรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี(HEALTHYCITY) ณ ห้องประชุม อบต.สาลิกา อบต.หนองแสง อบต.ศรีกะอาง จังหวัดนครนายก

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

ข่า

ข่าวรับสมัครงาน

ข่า

ข่าวประกวดราคา